+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

FİKRİ VE SANAİ MÜLKİYET


YURTDIŞI MARKA TESCİL

Türkiye’de başvurusu yapılmış ve tescil edilmiş markalar sadece Türkiye sınırları içerisinde korunmaktadır. Marka sahiplerinin ihracat, fuar katılımları, yurtdışına bayilik verme gibi nedenler ile ülke sınırları dışına çıkardıkları ürün ve hizmetlerine ait markalarını ilgili ülke veya ülkelerde tescil ettirmesi gerekmektedir. 

Diğer ülkelerde marka tescil edilmesinin dört farklı marka tescil sistemi bulunmaktadır;
Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
Topluluk Marka Tescil Sistemi
Ulusal Marka Tescili
Bölgesel Marka Tescili

1. Uluslararası Marka Tescili (Madrid Protokolü Sistemi)
Uluslararası Marka Tescili, Türkiyenin 1999 yılında Madrid Protokolüne üye olması ile birlikte, tek bir başvuru ile Avrupa Birliği de dahil birden fazla ülkede veya tüm ülkelerde korumaya sağlayan bir sistemdir.
Madrid Protokolü uyarınca Uluslararası Marka Tescil işlemleri için yetkili, İsviçre Cenevrede bulunan Dünya Fikri Haklar Örgütüdür. (WIPO - World Intellectual Property Office). Tescil, isteğe göre Madrid Protokolü’ne üye ülkelerin bazılarını veya tamamını kapsayabilir.
Uluslararası marka tescili için, Türkiyede aynı marka için marka başvurusu veya tescil olma zorunluluğu bulunmaktadır.

2. Topluluk Marka Tescil Sistemi
Avrupa Topluluğuna üye ülkelerde tek bir başvuru ile koruma sağlayan ve ülkelerin tümünde geçerli olabilen bir sistemdir. Topluluk Marka Tescili olarak adlandırılan koruma için yetkili ofis, İspanya da bulunan İç Pazarda Uyum Ofisidir. (OHIM-Office For Harmonization In The Internal Market)
Bir tek marka başvurusuyla, Topluluk üyesi devletlerde geçerli olan marka tescil belgesi alınmaktadır. Türk vatandaşları da Paris Sözleşmesi gereğince Topluluk Markası tescil ettirebilirler ve Avrupa Topluluğu’nda korunmasını sağlayabilirler.

Başvurunun OHIMe sunulmasından sonra, şekli şartlar açısından inceleme yapılmakta ve her üye ülkeden ayrı ayrı aldığı araştırma sonuçlarının raporunu başvuru sahibinin bilgi edinmesi ve muhtemel itirazları tespit edebilmesi için bir araştırma raporu düzenlenerek başvuru sahibi bilgilendirilmektedir.

3. Ulusal Marka Tescili
Toplu tescil sistemlerine (Avrupa Birliği Topluluk Sistemi, WIPO)  üye olmayan diğer ülkeler için ise tek tek müracaat edilerek koruma sağlanabilir. Ulusal marka tescil işlemlerinde, ülkeler arasında ki karşılıklılık ilkelerine göre işlemler yürütülür. Her ülkenin ulusal başvuru prosedürü farklılık gösterir.
Marka başvuru ve tescil maliyeti ülkelere göre farklılık göstermektedir. Tescil maliyeti, ilgili ülkenin yasal düzenlemelerine göre tescile konu mal veya hizmet sınıflarının birden fazla olması, başvurunun yayınına itiraz edilmesi gibi durumlarda artmaktadır.
Markanın tescili için yapılan başvuru ile tescil belgesinin alınması arasında geçen süre yaklaşık olarak 2 ila 4 yıl kadardır. Ancak bu süre bazı ülkelerde 5 yıla kadar uzayabilmektedir.

4. Bölgesel Marka Tescil Sistemi
Bölgesel Marka Tescili, birden fazla ülkenin bir araya gelmesi ile üye ülkelerde geçerli ve bölgesel nitelikli bir koruma sistemidir.

BENELUX
Belçika, Hollanda ve Lüksembourg ülkeleri BENELUX MARKA TESCİL SİSTEMİni geliştirmiştir. Benelux Marka Ofisine yapılan tek bir başvuru ile, koruma üç ülkeyi de kapsamaktadır.

OAPI
OAPI-Afrika Fikri Haklar Örgütü üyesi ülkelerde (Benin, Burkina-Faso, Cameroon, Central African Republic, Chad, Congo,, Equatorial Guinea, Gabon, Guinea (Conakry), Guinea-Bissau, Ivory Coast, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo) tek başvuru ile bölgesel marka koruması sağlanmaktadır.