+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

HİZMETLER


KAPASİTE RAPORU

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve iş gücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite raporu düzenleme Ticaret ve Sanayi odalarının yetkisinde olup Odalar ve Borsalar Birliğince onaylanır Kapasite raporu imalatçı firmanın sermaye yapısını, makina ve techizat dökümanını personel kadro yapısını, fabrika m2 ölçümlerini, imalat girdilerini ve üretim adet ve diğer ölçümlerini içeren dökümantasyondur.

Kapasite Raporunun gerekli olduğu kurumlar TSE Belge işlemlerinde, İhale şartnamelerinde, İmalat ta kullanılıp Dahilde işleme izin belgesine bağlı (İhraç kayıtlı) ithal edilecek mal ve malzemelerin belirlenmesi ölçümlendirilmesinde ayrıca Sanayi Tarifesinden Elektrik tüketimi için Sanayi Sicil Belgesi işlemlerinde gereklidir.