+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


ISO 17020 AKREDITASYONU

ISO 17020 muayene kuruluşları sektörel bir ayrım olmaksızın muayene işleri yapan tarafsız kuruluşların yeterlilikleri için genel kriterleri belirlemek ve muayene yapan kuruluşlara duyulan güveni geliştirmek amacıyla hazırlanmış, uluslararası bir standarttır ve tesislerin, proseslerin, ürünlerin, malzemelerin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunluklarının tayin edilmesin ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini sağlayan kuruluşların faaliyetlerine ilişkin fonksiyonları kapsamaktadır. KALİTÜRK® kuruluşumuzda uygulanacak olan Iso 17020 muayene kuruluşları akreditasyonu danışmalığı yapmakta olup daha İyi anlaşılması ve kuruluşun tüm süreçlerinde etkin bir biçimde uygulanabilmesinin sağlanmaktadır. TS EN ISO 17020, üstlenilmiş olan görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunluklarını tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarının olması gereken yapısını belirleyen uluslar arası standarttır.

TS EN ISO 17020  standardı, buna uygun olarak muayene yapan kuruluşlara duyulan güveni geliştirmek amacıyla hazırlanmıştır.

TS EN ISO 17020  standardı, ISO 9000 (EN/ISO 9000) serisi standartlar ve ISO/IEC Guide 39 gibi Avrupa ve uluslar arası dokümanlarda yer alan şartlar ve tavsiyeleri dikkate alarak muayene yapan kuruluşlarının deneyimlerinin ışığı altında hazırlanmıştır.

Verdikleri hizmetlerin, müşterileri ve denetim yapan yetkililer tarafından kabul edilmesi için bu kuruluşların uymalarının gerektiği genel kriterlerin bir Avrupa standardı içinde uyumlaştırılmasına ihtiyaç bulunmaktadır. Bu nedenle TS EN ISO 17020  standardı, görevleri malzemelerin, ürünlerin, tesislerin, süreçlerin, iş prosedürlerinin veya hizmetlerin incelenmesini ve şartlara uygunlukların tayinini ve daha sonra da bu faaliyetlerin sonuçlarının müşterilere ve gerekli olduğunda denetim yapan yetkililere rapor edilmesini içeren kuruluşların fonksiyonlarını kapsamaktadır.

Özel müşterileri, onların bağlı oldukları ana kuruluşlar ve/veya resmi yetkililer adına bu yönetmeliklere, standartlara veya şartnamelere uygunlukları konusunda bu kesimlere bilgi sağlamak amacıyla, muayene kuruluşları bu değerlendirmeleri gerçekleştirmiştir. Muayene  parametreleri, miktar, kalite, güvenlik, kullanıma uygunluk, işletilmekte olan tesis veya sistemlerin sürekli güvenlik uygunluğu gibi hususları içerebilir.

Temel Kavramlar:
• Akreditasyon
• Uygunluk Değerlendirme
• Muayene
• Belgelendirme
• Üçüncü Taraf
• Muayene Kuruluşları
• Maddesel Analiz
• İdari Kurallar
• Bağımsızlık, Tarafsızlık Ve Dürüstlük
• Gizlilik
• Organizasyon Ve Yönetim
• Kalite Yönetim Sistemi
• Personel
• Tesisler Ve Teçhizat
• Muayene Yöntemleri Ve Prosedürleri
• Muayene Edilecek Numuneler Ve Malzemeler
• Kayıtlar
• Muayene Raporları Ve Muayene Belgeleri
• Taşeron Kullanımı
• Şikayetler Ve İtirazlar
• İşbirliği