+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

EĞİTİMLER


HACCP GIDA İŞLETME BELGESİ UYGULAMALARI EĞİTİMİ

Eğitimin Amacı:
Global Örgütlerden FAO ve WHO tarafından kurulan, Kodeks Alimentarius Komisyonunun uluslar arası ticarette gıda ürünlerinde gıda güvenliğinin uyulmasını tavsiye ettiği HACCP sistemi ve HACCP sistemi uygulama kılavuzunun uygulamalarını içeren sistemdir. Bu gıda güvenlik sistemi HACCP’ in ihracatta karşımıza teknik engel olarak çıkmaması ve uluslar arası piyasada ve ülkemiz pazarında yayılması bu sistemin uygulanışı ile mümkündür. HACCP sistemi, Tarım Bakanlığı tarafından Gıda üretim yerleri için istediği kriter şartlardan bir tanesidir. Bakanlık kuruluşlara verdiği “İşletme Kayıt Belgesi” için HACCP Belgelendirmesini ve uygulamalarını istemektedir. Önceleri Gıda Üretim, sicil, kayıt belgesi gibi sertifikalarla istediği şartları 2012 yılından itibaren “İşletme Kayıt Belgesi” adı altında tek bir sertifika ile tanımlamaktadır. Bu çerçevede gıda tesisleri açısından HACCP sistemini belgelendirmenin ve uygulamanın yolu HACCP temel eğitimini alarak kendi HACCP sistemini ve planlarını kendilerinin geliştirerek uygulamasıdır.

Eğitimin İçeriği:
• Ulusal Mevzuat
• HACCP Sisteminin Kurulması
• HACCP Eğitim modülleri
• HACCP sisteminin tarihçesi bilgilendirmesi
• HACCP sisteminin uygulanması için uluslar arası ve Türk Gıda Kodeks ilkeleri bilgilendirmesi
• HACCP takımının oluşturulması
• Ürünün tanımlanması ve amaçlanan kullanımın tanımlanması
• Akış şemasının oluşturulması ve akış şemasının yerinde teyidi
• Her bir adımla ilgili potansiyel tehlikelerin listelenmesi, tehlike analizinin yürütülmesi ve tanımlanan tehlikelerin kontrolü için gerekli önlemlerin alınması
• Kritik kontrol noktalarının belirlenmesi
• Her bir kritik kontrol noktası için kritik sınırların belirlenmesi
• Her bir kritik kontrol noktası için bir izleme sisteminin oluşturulması
• Düzeltici eylemlerin belirlenmesi
• Doğrulama prosedürlerinin belirlenmesi 
• Dokümantasyon ve kayıt tutmanın belirlenmesi
• Tehlike Analizi ve HACCP Planı Geliştirme ve Sistemin genel uygulamaları.

Katılımcı Profili:
HACCP Sistemi’ nin kurulmasını ve uygulanmasını sağlayacak yöneticiler, sistemi kuracak, uygulayacak gıda bilgisi olan yönetici personel,  iş adamları, birlikler, dernekler gibi sektörü temsil eden örgüt temsilcileri; tüketici dernekleri gibi sivil toplum örgütlerinin sektör komisyonlarında görev alan üyeler.