+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

HİZMETLER


GARANTİ BELGESİ – SATIŞ SONRASI HİZMET YETERLİLİK

Garanti Belgesi, imalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin, bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren belgedir.
İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, yönetmelik eki listede yer alan mallar için; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilmek üzere garanti belgesi düzenlemek zorundadırlar.

Garanti Belgesi başvuruları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne yapılmaktadır.
Garanti Belgesi alınabilmesi için öncelikle Bakanlıkça belirlenen sayı ve standartta yetkili servis ile sözleşme yapılarak Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi alınması gerekir. Bazı mallarda ise servis sözleşmesi ve Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesine gerek olmadan doğrudan Garanti Belgesi alınabilmektedir. (Güneş gözlükleri, gözlük çerçeveleri, harddiskler, hoparlörler, vb.)

Bakanlık yönetmeliğinde yeralmayan bazı maddeler için ise Ekonomi Bakanlığı’nın İthalat 2012/6 sayılı Tebliği gereği gümrükte Garanti Belgesi ibraz edilmesi istenmektedir. Bu türdeki ürünler için de yine Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapılarak Garanti Belgesi alınır.

Garanti Belgesi işlemleri için elektronik imza gerekmektedir. Firmamız elektronik imza alımı dahil Garanti Belgesi işlemlerinin tüm sürecinde hizmet vermektedir.