+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


EN ISO 3834-2 KAYNAKLI İMALAT YETERLİLİK

ISO 3834-2 standardı belgesi , kaynaklı imalat yapan üretici firmaların metallerdeki ergitme kaynağı yöntemi esas alınarak uygun kalite şartlarını belirlemek amacıyla ISO tarafından hazırlanmış olan bir sistem standardıdır.
ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı üretim sektöründe uygulanabilecek kaynak ve kaynakla ilgili işlemlerden etkilenebilecek ürünün kalitesi ile ilgilidir. ISO 3834-2 kaynaklı imalat yeterlilik standardı temelleri fabrikada veya sahada yapılan kaynaklı imalat üretimi için istenen kalite şartlarını ve belirtilen kalitede üretim yapacak imalatçının kaynak kabiliyetini tespit için yol gösterici bir standarttır.

Kaynaklı imalatlar için, kontroller tasarım aşamasından başlanarak;
Malzeme seçimi
Sarf malzemesi seçimi
Kaynak koordinasyon personelinin eğitimi
Çalışan kaynakçıların sertifikalandırılması
Kaynak yöntemlerinin belirlenmesi
Kaynaklı imalatın yapılması
Tahribatlı ve/veya tahribatsız test yöntemleri kullanılarak kalitesinin kontrol edilmesi ile sonuçlandı

En ISO 3834 Kaynaklı İmalat Uygunluk Kalite Yönetim Sistemi Belgelendirme
Bir ürünün kalitesi muayene ile değil, imalat sırasında sağlanmalıdır. İmalat ve servis koşullarında problemlerden arınmış ürünler için, tasarım aşamasında malzeme seçiminden, imalat sonrası muayenelere kadar kontrollerin sağlanması gerekir. Örneğin, kötü tasarım, atölye veya sahada uygulamada ciddi ve maliyeti yüksek problemler yaratabilir. Yanlış malzeme seçimi veya kaynak koşullarının olumsuzluğu kaynaklı birleştirmelerde çatlağa neden olabilir. Sağlam ve etkili üretimden emin olmak için yönetim, muhtemel problem kaynaklarını bilmeye ve uygun kalite prosedürlerini uygulamaya ihtiyaç duyar. EN ISO 3834, farklı durumlar için uygulanabilen önlemleri belirler. 

Bu önlemler, aşağıdaki durumlarda
Sözleşme veya ihale hallerinde; kaynak kalite şartlarının şartnamesi olarak;
İmalatçılar tarafından, kalite kaynak şartlarının tesisi ve sürdürülmesi için;
Üçüncü taraf, müşteriler veya imalatçılar için kaynak kalite performansını değerlendiren kuruluşlar tarafından kullanılabilir.

Güvenlik açısından kritik ürünlerin kapsam ve önemi, imalatın karmaşıklığı, üretilen ürünlerin kullanım aralığı, oluşabilecek metalürjik problemlerin kapsamı, kaçıklık, çarpılma veya kaynak kusurları gibi ürün performansını etkileyecek imalat kusurlarının kapsamı bakımından ayrıntılı, standart ve temel kalite şartları olmak üzere EN ISO 3834-2, EN ISO 3834-3 ve EN ISO 3834-4 şeklinde kalite seviyelerinde belgelenir.

ISO 3834-2 standardının uygulaması ile; kaynaklı imalat yapan işletmelerde imalatın kontrollü koşullar altında sürekliliğinin sağlanmasını garanti etmektedir.

KingCert kaynaklı imalat yöntemleri ve kalite yönetim sistemlerinin kontrolü konusunda deneyimli ve uzman personeli ile ISO 3834-2 standardına göre kaynaklı imalat yeterlilik belgelendirmesi gerçekleştirmektedir.