+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

HİZMETLER


YERLİ MALI BELGESİ

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63. maddesinde; “Yaklaşık maliyeti eşik değerlerin altında kalan ihalelere sadece yerli istekli ‘lerin katılması, yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerden; mal alımlarında Bilim Sanayi ve Teknoloji bakanlığı ile diğer ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, ilgili kurum tarafından yerli malı olarak belirlenen malları teklif eden yerli istekli ‘ler lehine, % 15 oranına kadar fiyat avantajı sağlanması hususlarında idarelerce ihale dokümanına hükümler konulabileceğinden yerli istekli ‘ler lehine avantajı uygulanacak mal alım ihalelerinde ihale konusu mal yerli malı olarak değerlendirilecektir.” Hükmü karara bağlanmıştır. 

Söz konusu karar ile bir malın yerli malı olarak değerlendirilebilmesi için yetkili oda tarafından yerli malı belgesi ile belgelendirilmesi şartı aranmaktadır.