+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

FİKRİ VE SANAİ MÜLKİYET


PATENT TESCIL

Patent Tescili Detaylı Bilgiler
Patent Tescili  ekonomik yaşamın her safhasında rekabet gitgide artarak görülmemiş boyutlara ulaştığından firmalar için vazgeçilmez oldu. Bu küresel rekabette var olabilmek için sürekli AR-GE çalışmaları yürüterek, yeniliklerimizi patent tesciliyle desteklemeliyiz. Köklü şirketlerin büyük yatırımlar yaparak geliştirdikleri ürünlerine patent tescili almadığı için taklitleri kısa sürede piyasada görülmekte ve Patent Kanunu ile sağlayan haklarını kullanarak müdahale etme imkânları olmamaktadır. Bu sebeple araştırma geliştirme yapacak şirketlerin önündeki en kritik yol, küresel rekabette başarılı olabilecek yenilikçi ürünlerini taklitten korumak için patent tescili kendileri için vazgeçilmezdir. Patent tescili günümüz koşullarında firmaların ürünlerini rahat pazarlayabilmeleri ve rekabetten korunmaları için zorunlu bir hal almıştır. 

Bu kritik yolda emin ve sağlam adımlar atabilmek için öncelikle her yenilikçi hareket patent tescili ile desteklenmelidir. Öncelikle ihracata yönelik çalışan firmalar patent tescilinin önemini iyi kavramalıdırlar. Son yıllarda Türkiye’de küreselleşmeyle birlikte yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmeler patent tescili ve korumasına olan talebi arttırmıştır. 

Küreselleşmeyle gelen taleplere cevap verebilmenin haricinde iç ve dış pazarlarda rekabet edebilmek için patent tescili şarttır. Patent tescili ile rekabet güçlerini arttıran firmalar yurt dışına da daha güvenle açılacaktır.
 
Patent tescili konusunda önemli bir husus da, önceleri üretim yapmak, özellikle de hızlı üretim yapmak rekabet için yetebiliyorken, bu üretim herkes tarafından yapılabilir olduğunda kalite olgusu ortaya çıkmıştır. Artık kaliteli üretim yapan firmalar ön plana çıkarabilmektedir. Fakat günümüz koşullarında teknolojinin de hızla ilerlemesi sonucunda kaliteli üretim yapmak da firmalar için bir fırsat olmaktan çıktı. Ar-Ge çalışması ile yenilik yapılmayan ve patent tescili olmayan ürünler kolay taklit edilebilir hale geldi. Çünkü patent tescili olamayan ürünleri teknolojik imkânları olan herkes hızlıca istenen kalitede üretebiliyor ve emeği geçen buna sonuç alacak müdahaleyi yapamıyor. İşte bu noktada devreye firmaların patent tescili ile elde ettikleri kanuni koruma kendilerine avantaj sağlayacak ve ürünlerinin piyasadaki üstünlüklerini korunmuş olacaklar. Farklı buluşlar yaparak, yenilikçiliği ön planda tutarak tüketicilerin ilgisini çekmeyi başarabilen firmalar, buluşlarını patent tescili ile destekleyerek her zaman bir adım önde olacaklardır.
 
Günümüz rekabet şartlarında farklı üretim yapmak yetmemekte ve devreye ürettiği ürünü koruma gerekliliği girmektedir. Sağlıklı ve kanuni koruma ancak patent tescili ile mümkündür. Aksi takdirde üretilen ürün ne kadar yenilikçi ve farklı olursa olsun, taklit edilecek ve mucidine hiçbir artısı olmayacaktır. Yurt içi ve yurt dışından alınacak patent tescili ile koruma elde edilmekte ve artık tüm getirileri o ürünü üreten firmaya ait olmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken nokta ise alınacak patent tescilinin hedef ülkelerde müracaat edilememesi durumunda tüm dünyada geçerli olmayacağının bilinmesidir. Yani patent tescili, koruma alınan buluşa konu ürün hangi ülkelerde kullanılacaksa o ülkede yaptırılmalıdır. Sonuç olarak, sürekli kendini yenileyip farklı ürünlerle karşımıza çıkan, müşterilerin ilgi odağı olan firmalarla mücadele edebilmenin tek yolu yenilikçi buluşlar yapmak ve bu buluşlarımızı patent tescili ile mutlaka koruma altına aldırmak gerekir. Aksi takdirde ürettiğimiz ürünün bize ait olduğunu ispatlamak imkânsızdır. Tescil konusuna önem vermemek, emek, zaman ve para harcayarak ürettiğimiz ürünü başkalarının önüne sunmaktan farksızdır.