+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


ISO 50001 ENERJI YÖNETIM SISTEMI

ISO 50001 Nedir ?
Günümüzde enerji giderek daha fazla önem kazanmaktadır. ISO 50001 enerjinin verimli kullanılması esasına dayanmaktadır. Her sektörde ve küçüklü büyüklü her işletmeye uygulanabilen ISO 50001, tek başına uygulanabileceği gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak da yürütülebilir. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, enerji politikasının belirlenmesi ve amaç ve hedefler doğrultusunda oluşturulan enerji yönetim programı ile enerji tüketimini yönetmesi ve enerji yönetim sisteminin performansının ölçülüp, sürekli iyileştirilmesine dayanmaktadır.

ISO 50001 Kimler İçin Gereklidir ?
ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, tüm kuruluşlar için uygundur. Ancak enerji ile doğrudan ilgili bir sektörde faaliyetlerinizi sürdürüyorsanız ve sera gazı emisyonu konusunda uymanız gereken bazı yükümlülükler var ise bu standartla yakından ilgilisiniz.
ISO 50001 Enerji Yönetim Sisteminin Kurulumu İçin Gereklilikler
• Kuruluşun ihtiyaçlarının saptanması.
• Enerji politikasının kurulması ve enerji hedeflerinin belirlenmesi.
• Başlangıç için enerji ile ilgili konuların gözden geçirilmesi.
• Gerekli süreçlerin ve sorumlulukların belirlenmesi.
• Enerji hedeflerini doğrudan ilgilendiren kaynakların belirtilmesi.
• Enerjiyi gözlemleyebilecek ve analiz edebilecek metotların kurulması.
• Verimli enerji ve enerji performansı göstergelerinin tanımlanması.
• Operasyonel kontrol için etkili araçların kurulması.
• Verimli enerji kullanımı gelişiminin sürekli incelenmesi ve gözden geçirilmesi.
 


ISO 50001′in Faydaları
• Üst yönetimin katılımını sağlar.
• Kuruluşun kendisine özel enerji yönetimi sistemi olmasını sağlar.
• Tasarruf sağlayacak unsurlara odaklanmayı sağlanır.
• Daha etkin süreç haritalarının oluşmasını sağlar.
• Uygulamada tutarlılık sağlar.
• Çalışanların eğitimli, yetkin ve sorumluluklarının farkında olmalarını sağlar.
• Enerji tüketiminde sapmalara sebep olan durumların ortaya çıkmasını sağlar.
• Risklerinin asgariye indirilmesini sağlar.
• Enerji tüketimini tahmin edilebilir hale getirir.
• Karar vermeyi kolaylaştıracak kesin bilgilerin elde edilmesini sağlar.
• Geliştirmeye açık alanlar ve zayıf yönlerin belirlenmesini ve faaliyetlerin başlatılmasını sağlar.
• Sürekli iyileştirmeye dair odaklanma sağlar.