+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

HİZMETLER


SANAYİ SİCİL BELGESİ

6948 sayılı sanayi sicil kanununun 1. maddesinde tanımı yapılan imalat sanayi, madencilik, taş ocakçılığı, su ve gaz istihsali sektörlerinde faaliyet gösteren, sanayi ürünü imal eden sanayi işletmelerinin Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüklerinden aldıkları belgedir. Sanayi Sicil Belgesinin Sanayi İşletmelerine Sağladığı Faydalar Nelerdir?

– İhraç kaydıyla mal teslimlerinde KDV Tecil-Terkin işleminden faydalanırlar.
– Elektrik faturalarını Sanayi Abonesi Tarifesinden öderler.
– Kamu İhale Kanununda yer alan yerli isteklilerin belirlenmesinde avantajlıdırlar.
– Dolaylı olarak iş imkanı sağlarlar.
– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sağladığı desteklerden yararlanırlar.

Sanayi Sicil Beyannamesi İçin Neler Gerekir
1. Sansic A ve Sansic C formlarından oluşmaktadır. Sansic C formu sadece Gayri Maddi Hak (Lisans, Know-how, Patent) kullanan işletmeler tarafından doldurulacaktır.
2. Yıllık İşletme Cetveli Sansic B formu olarak adlandırılmıştır. Firmanın bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin gösterildiği formdur.
3. Kapasite Raporu
4. Ticaret Sicil Gazetesi
5. Kira Sözleşmesi Makine tesisatının kiralık olması halinde en az bir yıllık kira sözleşmesinin aslı veya fotokopisi