+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

ÜRÜN BELGELENDİRME


ATEX BELGESİ

ATEX nedir?
Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve  sembolünü taşımalıdır

ATEX muayenesi işareti.
Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G : Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması
İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir

ATEX’e kısa bir bakış
"Kendi İçinde Emniyet" nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün ekipmanlar için geçerlidir:

Elektrik kıvılcımları
Elektrik arkları 
Alevler
Sıcak yüzeyler
Statik elektrik
Elektromanyetik radyasyon,
Kimyasal tepkimeler
Mekanik etkiler,
Mekanik sürtünmeler
Sıkışma nedeniyle ateş alma
Akustik enerji
İyonlaştırıcı radyasyon
Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için tasarlanmaktadır?
Petrokimya
Petrol platformları ve rafineriler
Farmasotik
Dökme materyaller (taneli materyaller)
Madencilik
Boru hatları

Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

· 89/686 Direktifi Standardları - 98/37 Direktifi Standardları - 93/15 Direktifi Standardları - Hizmet ve Servis Standartları - Mekanik ve Elektrikli Cihazlar Standardları - Elektrikli Cihazlar Standardları
· TS 3491 EN 60079-10 ; Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
· TS EN 1127-1 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji
· TS EN 1127-2 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji
· TS EN 13012 ; Akaryakıt ikmal istasyonları – Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri
· TS EN 13463-1 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
· TS EN 13463-3 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "7
· TS EN 13463-5 ; Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapısal güvenlik "c" ile koruma
· TS EN 13463-6 ; "Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapım güvenliği ""b"" ile koruma "
· TS EN 13463-8 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 8: Sıvıya daldırma ""k"" ile koruma "
· TS EN 13617-1 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-2 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerindekullanılan emniyetli ayırma tertibatları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-3 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 3: Kesme vanaları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-4 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13760 ; Hafif ve ağır hizmet tipi karayolu taşıtlarında LPG dolum sistemi - Doldurma başlığı - Deney şartları ve boyutlar
· TS EN 13980 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar – Kalite sistemlerinin uygulanması
· TS EN 14678-1 ; LPG donanımı ve aksesuarları - LPG ikmal istasyonlarında kullanılan -
· Yapım ve performans - Bölüm 1: Dağıtım birimleri (pompalar/dispenserler)