+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


BRC BELGESI (GLOBAL STANDARTI)

İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu Standardı (British Retail Consortium Standard)
İngiliz perakendecilerinin oluşturmuş olduğu bir standarttır. İki yıllık bir çalışma sonunda, Ekim 1998’ de BRC- Global Standart-Food adı altında yayımlanmıştır.

BRC Belgelendirmesi
BRC’nin gelişiminin arkasındaki mantık, perakendecilerin kendi teknik denetimlerini ve İngiltere’ deki perakendeciler için gıda ürünleri sağlayan tedarikçilerin denetlendiği 3. taraf denetim kuruluşlarının yürüttüğü denetimleri tek bir denetimde birleştirmektir.

BRC’nin başlıca amacı, uluslararası kabul görmüş gıda güvenliği standartlarını kapsayıcı bir çerçeve oluşturmak ve gıda güvenliğinin gelişmesine yardımcı olmaktır. Biçim ve içerik açısından standart, gıda üreticilerinin çalışma sistemleri hakkında fikir verebilecek şekilde tasarlanmıştır. Böylece gıda güvenlik kriterleri ve takip prosedürlerinin standardizasyonu sağlanmıştır. 

BRC Standardının ortay çıkış nedenlerinin altında “marka değerinin” korunması konusundaki önem yatmaktadır. Bu konu perakendeciler açısından;

• Müşteri Baskısı ve Algısı,
• Medya Baskısı ve Analizler,
• Yasal Yükümlülükler ve
• Satışlardaki Azalış sonucunda daha önemli hale gelmiştir.

BRC standardı, birçok firmanın tedarikçisi olabilmek için ön koşul olması ve genel itibariyle de istenilen minimum gıda güvenliği şartlarını içermesi bakımından ticari bir “bilet” haline gelmiştir.

BRC–Global Gıda Standardı Sertifikasına sahip olmayı isteyen firmalar aşağıdaki kazançları sağlayacaklardır;
• Tedarikçi taleplerine uygunluk
•Gıda güvenliğinin İngiliz Tedarikçiler tarafından kabulü
•Tedarikçi denetim sayısında azalma
•Ürün güvenlik ve kalitesinde gelişim
•Verimli çalışmada gelişim ve rekabetçi pazar yapılanması

BRC STANDARDLARI
Gıda üretim tesislerinde minimum hijyen standardının sağlanması amacıyla BRC büyük İngiliz perakendecileriyle “BRC- Gıda Standardını” yayınladı.  Bu standarda uygunluğun sağlanabilmesi için gıda endüstrisi (tedarikçiler) altı temel kriteri yönetim sistemlerine adapte etmelidirler.
• BRC Global Standard: Gıda -  Food
• Temel Bölümleri;
• HACCP Sistemi
• Kalite Yönetim Sistemi
• Tesis Çevre standartları
• Ürün Kontrolü
• Proses Kontrolü
• Personel

BRC Global Standard: Tüketici Ürünleri - Consumer Products
Özel markalı ürünlerle ilgili yasal yükümlülükler tedarikçilerin teknik yeterliliklerinin onaylanmasını da içeren faaliyetleri kapsar. Bu standart tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmelerinde genel bir temel sağlayarak perakendecilerin yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmelerine ve tüketicilerin korunmasına yardımcı olur.
Müşteri ürünleri ile ilgili olan BRC Standardının bazı bölümleri genel olarak uygulanabildiği gibi bazı bölümleri ürüne özel uygulanır.

Genel Bölümler :
•İmalat, ham madde alımı, hazırlık, geliştirme, paketleme ve depolama
•Fiziksel, kimyasal ve biyolojik ürün kontaminasyonu riski                             
•Tehlike ve risk yönetim sistemi
•Ürün dizayn/geliştirme
•Personel hijyeni ve eğitim

Bu standardın amacı; tedarikçilerin dikkatini ürün güvenliği ile ilgili konulara çevirmektir. BRC – Gıda Standardında olduğu gibi bu standart da İngiltere’ye tüketici ürünleri tedarik eden firmaların belgelendirilmesinde genel bir yaklaşım sunmaktadır.
Çeşitli ürün yelpazesi bulunmasına karşın temel şartların belirlenmesi ve spesifik ürün rehberlerinin oluşturulması ile ilgili standart hem perakendecilere hem de tedarikçilere fayda sağlayacaktır.
 
Temel Bölümleri;
•Kalite Yönetim Sistemi
•Tesis Çevre standartları
•Ürün Kontrolü
•Proses Kontrolü
•Personel
•Değerlendirme protokolü
•Ürün kategori değerlendirmesi
•Değerlendirme raporu

BRC/IOP: Ambalaj Standardı - Packaging Standard
BRC ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) standardı perakendecilere ve gıda üreticilerine yasal yükümlülüklerini yerine getirme hususunda yardımcı olması amacıyla hazırlamıştır.
Standart perakendecilere gıda ürünleri için ambalaj tedarik eden firmaların denetlenmesi için genel bir temel oluşturarak tüketicilerin korunmasını sağlamaktadır.
Güvenli gıdanın tüketimi için ambalajın uygun sistemler ve kontrollerden geçtikten sonra özel markalı ürünlerde kullanılmasının sağlanması gerekmektedir.

Bu standart; tüketiciyi, gıda ürünlerinde kullanılan ambalajı üreten firmaların denetlenmesi sayesinde korumaktadır.

Temel Bölümleri;
•Kapsam
•Organizasyon
•Tehlike ve risk yönetim sistemi
•Teknik yönetim sistemi
•Fabrika standartları
•Bulaşma (kontaminasyon)  Kontrolü
•Personel
•Risk kategorisinin belirlenmesi
•Değerlendirme protokolü 
BRC/FDF: Non – GM Gıda- Food Standard
Genetik olarak değiştirilmiş olmayan ürünler (örn. mısır, soya) ve bunlardan türetilen gıdalar (örn. mısır şurubu, soya peyniri) a olan müşteri talebi, bu tip ürünler ve onlardan türetilen gıdaların tedarikini kolaylaştırmak için bir çok "korunmuş kimlik (genetik özellik)" sisteminin oluşturulmasına yol açmıştır.

Bu standardın hedefi; genetik özelliği korunmuş ürünler için kabul edilebilir bir güvenilirlik oluşturmaktır.
 
Temel Bölümleri;
• Risk analizi
• Tedarik zincirindeki sektörler için operasyonel standartlar (tohum satıcısı, yetiştirici, aracı, işleyici)
• Örnekleme ve analiz 

FS Uluslararası Gıda Standardı (International Food Standard)
Çıkış noktası Global Food Safety Initiative (GFSI)’ dır. 2000 yılında, gıda güvenliğinin, Ticaret Odası CIES – The Global Food Business Forum- tarafından iyileştirilmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Avrupa, Kuzey Amerika ve Avusturalya’ da başlangıçta 40 ticari işletmenin katılımı ile oluşmuştur. GFSI’ nin amacı, global bir gıda güvenlik standardı hazırlayıp işletmelerin kendi pazarlarında daha güvenli gıda ürünü satmalarını sağlamaktır. Buna istinaden GFSI, anahtar kriterler ortaya çıkartarak, gıda güvenlik standardını ölçülebilir hale getirmiştir. IFS Belgelendirme faaaliyetleri EN 45011 direktifi altında akredite olarak yürütülmektedir

• Kalite Yönetim Sistemi
• Kaynak Yönetimi
• Ürün Gerçekleştirme
• Ölçme, analiz, İyileştirme olarak ayrılmıştır

BRC’in Ana Bölümleri; 17 Ürün Kategorisinden oluşmaktadır ve denetçi uygunsuzlukları 4 kategoride (A, B, C, D) değerlendirmektedir. ve FDF (Food and Drink Federation) bu standardı konvansiyonel soya ve mısır üretimi dikkate alınarak en iyi korunmuş genetik özellik sistemi uygulamalarına istinaden geliştirmiştir.

IFS ve IOP (Ambalajlama Enstitüsü) bu standardı perakendecilerin ve gıda üreticilerinin yasal yükümlülüklerini karşılamalarında yardımcı olmak için geliştirmiştir.