+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

SİSTEM DANIŞMANLIĞI


ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

Gıda ürünleri, sağlımızı en kolay etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenliği ürünü kullanan tüketicinin mutlak bir talebidir ve üretici firmalarda tamamıyla yönetimin sorumluluğudur. Bu nedenle gıda güvenliğine mutlak ve değişmez bir kalite parametresi gözü ile bakmak gerekmektedir. Bir yönetici, işletmesinde sürekli olarak hijyen standartlarına uygun üretim yapılmasını ve üretip sattığı her parti ürünün güvenli olmasını istiyorsa Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi'ni kurmalı, sürekliliğini sağlamalı ve işleyişini desteklemelidir.

Gıda sektöründe ürün/hizmet üreten kuruluşlarda güvenli ve sağlıklı gıda üretimi için tehlike analizi, kritik kontrol noktaları ile ilgili süreçlerin yönetilmesini ve kalite yönetim sistemi oluşturulmasını tanımlayan ISO 22000:2005 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi global gıda ticaretinde uygulaması gereken bir standard olarak geliştirilmiştir. ISO 22000:2005 dünya çapında güvenli gıda tedarik edilmesini sağlama amacıyla düzenlenmiş yeni bir standarttır.

ISO 22000 belgesini gıda üreticileri yanında, BRC, EFSİS, IFS gibi aşağıdaki sektörleri içeren malzeme, ekipman, kimyasal tedarikçileri ile depolama ve taşıma hizmeti veren gıda sektörü tedarikçi firmaları tarafından da kullanılabilmektedir.
• Hammadde tedarikçileri
• Hayvan yemi üreticileri
• Gıda nakliyeci firmaları
• Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri
• Gıda depoları
• Gıda makineleri üreticileri
• Gıda sektörüne yönelik temizlik kimyasalı üreticileri

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi,
• Çalışma ortamının iyileşmesini sağlar.
• Gıda tedarik zincirinde iyi bir yer edinme/güven oluşturmayı sağlar.
• Uluslararası pazarlara girişte ilk gereksinimi karşılar.
• Yönetim etkinliğini artırır.
• Rekabet gücü yaratarak pazarlamada rakiplerin önüne geçilmesini sağlar.
• Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlar.
• Gıda mevzuatlına ve kanunlara uyumluluğu sağlar.
• Müşteri güvenini ve memnuniyetini sağlar.
• Avrupa Birliği içinde ve dışında ticaret kolaylığı sağlar.
• Gıda kökenli tehlikelerin ekonomik bir şekilde kontrolünü sağlar.
• Proses kontrolü ile hatalı ürün üretme riskinin azaltılmasını sağlar.
• Güvenli olmayan ürünün üretimi ve satışı riskini azaltır.
• Üretilmiş olan ürünün kalite kontrolünden, önleyici kalite güvencesine geçişi sağlar.
• Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesini sağlar.
• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi için yöntem tanımlar.
• Gıda israfının (gıda bozulmaları, vb.) ve bu israftan kaynaklanan maliyetlerin en aza indirilmesini sağlar.
• Potansiyel tehlikelerin başlangıçta ortaya çıkarılmasını ve giderilebilmesini sağlar.
• Düzeltici yerine önleyici metotlar kullanımı ürün kayıplarını engeller.
• Ürün kalitesi gelişir.
• Güvenlik konularına genel bir yaklaşım sağlar.
• Spesifikasyon ve yasal mevzuatla uyum içinde olunduğunun kanıtıdır.