+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com

ISO 9001:2015 Revizyonu

ISO 9001:2008 Versiyonundan ISO 9001:2015 versiyonuna geçiş süreci.

2015 yılı Eylül ayında yayınlanan ISO 9001 standardının 2015 versiyonu için geçiş süreci en geç 2018 yılı içerisinde tamamlanacaktır. Bu sürecin işleyişi aşağıdaki şekilde olacaktır.

TÜRKAK’ın ISO 9001:2015 standardı ile ilgili kendi akreditasyon ve yetkilendirme sürecini tamamlaması.

Belgelendirme Kuruluşlarının TÜRKAK’tan ISO 9001:2015 versiyonu için akredite olmaları ya da mevcut akreditasyonlarını yenilemeleri

Belgelenen/belgelenecek kuruluşların uygulamakta oldukları Kalite Yönetim Sistemlerini ISO 9001:2015 versiyonuna göre revize ederek yeni standarda uygun hale getirmeleri

Belgelenen/belgelenecek kuruluşların denetimlerinin yapılması

Mevcut sertifikaların / yeni sertifikaların ISO 9001:2015 versiyonuna göre düzenlenmesi.

Bu sürecin işleyişi sırasında öncelikli olarak müşterilerimizin üzerine düşen sorumluluk;

Standardın ISO 9001:2015 versiyonunu edinmeleri.

Uyguladıkları kalite yönetim sistemini, standardın yeni versiyonuna göre revize etmeleri

Yapacakları revizyonlar ile ilgili değişiklikleri tanımlamalı, 

Bu tanımlamalara göre yeni dokümantasyon yapılarını oluşturmaları, 

Oluşturdukları yeni sisteme göre uygulamalarını güncellemeleri

Kalite Yönetim Sistemlerini standardın yeni versiyonuna uygun halde uygulanmaya başladıktan sonra Belgelendirme Kuruluşundan denetim için randevu almaları.

 

* ISO/DIS 9001:2015 versiyonunun değişen yeni yapısı 10 ana bölümden oluşur:

 

                                                                 YAPISAL FARKLAR

                 ISO/DIS 9001:2015

                    ISO 9001:2008

1. Kapsam

1. Kapsam

2. Örneklemeler

2. Örneklemeler

3. Terim ve tanımlar

3. Terim ve tanımlar

4. Organizasyon içeriği

4. Kalite yönetim sistemi

5. Liderlik

5. Yönetim sorumluluğu

6. Planlama

6. Kaynak yönetimi

7. Destekleme

7. Ürün kavrama

8. Operasyon

8. Ölçme, analiz ve iyileştirme

9. Performans değerlendirme

10. İyileştirme