+90 264 274 00 54
info@volkanpatent.com


ÜRÜN BELGELENDİRME

TSE TSEK BELGELENDİRME İŞLEMLERİMİZ

1-TSE TÜRK STANDARTLARINA UYGUNLUK BELGESİ;
Türk standardı bulunan konularda, İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk standardına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSE Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.

TSE Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin ilgili Türk standardına uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre beş ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TS işareti ve yanında yer alan sayı tek başına iken (TS 4600 gibi), mamulün Türk standardına uygun üretildiğine dair üreticinin beyanını ifade eder. Türk standartları Enstitüsü tarafından herhangi bir garanti söz konusu değildir.
 
TSE Başvurusu İçin Gerekli Belgeler
1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2- Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3- Marka tescil belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
TSE uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.
 
2-TSE ÜRÜN BELGELENDİRME ÇALIŞMALARI
Türk standartlarının sanayide yaygın olarak kullanılmasında ve Türk tüketicisinin bilinçlendirilmesinde çok önemli bir rolü olan TSE Marka Sistemi, ilk uygulamaya konulduğu 1964 yılından itibaren giderek artan bir gelişme hızı göstererek, tüketicinin benimsediği ve bugün için yıllık satış tutarı yaklaşık 150 milyon YTL nın üzerinde madde ve mamulü kapsayan bir güvenlik şemsiyesi niteliği kazanmış bulunmaktadır.
Aşağıdaki belgelerden herhangi biri için Müracaat Formu doldurulduktan sonra bütün ekleri ile birlikte bir dosya içerisine yerleştirilerek o ildeki TSE Bölge Müdürlüğü/Mahalli Temsilciliği'ne teslim edilmelidir.

A- ÜRETİM YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
B- ÜRÜNLERİN BELGELENDİRİLMESİ
C- HİZMET YERLERİNİN BELGELENDİRİLMESİ
D- LABORATUARLARIN BELGELENDİRİLMESİ
E- KARAYOLU İLE TEHLİKELİ ATIK TAŞIYAN ARAÇLARIN BELGELENDİRİLMESİ
 
3-İMALATA YETERLİLİK BELGESİ
TSE veya TSEK Markası kullanma hakkı verilen (veya talep edilmesi halinde müstakilen düzenlenen), ürünlerin imal edildikleri yerlerin; tesis, personel, makine-teçhizat ile kalite kontrol imkanları ve uygulamaları yönünden yeterliliğini belirtmek amacını kapsar, ancak ürünün kalitesini temsil etmemek kaydıyla, firma adına düzenlenen ve geçerlilik süresi 1 yıl olan belgedir.

Uygulama Aşamaları;
Belge alma çalışmasının yürütülmesi sırasında uygulanacak çalışma metodolojisi aşağıda tanımlanmıştır.

A-Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması:
Projeyi yürütecek çalışma ekibi oluşturulur, gerekli standart ve kaynaklar temin edilir ve çalışma planı oluşturulur.

B-Mevcut Durum Analizinin Yapılması:
İlgili TSE standardı/standartları temin edildikten sonra, standart gerekliliklerinin ne oranda karşılandığının ve eksik uygulamaların tesbiti için mevcut durum analizi yapılır.

C-Standart Gerekliliklerinin Yerine Getirilmesi:
İlgili standart/standartlar tarafından talep edilen uygulamalar yerine getirili

4-TSEK KALİTE UYGUNLUK BELGESİ
Kalite Uygunluk Belgesi (TSEK Markası Kullanma Hakkı)
TSEK Kalite Uygunluk Belgesi;Türk standartları bulunmayan konularda İmalata Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSEK Markası kullanma hakkı verilen firma adına düzenlenen ve üzerinde TSEK Markası kullanılacak ürünlerin ticari Markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten geçerlilik süresi bir yıl olan belgedir.
TSEK Markası; üzerine ve/veya ambalajına konulduğu ürünlerin Türk standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygun olarak imal edilip piyasaya arz edildiklerini belirten ve akdedilen sözleşme çerçevesinde kullanılabilen, 556 sayılı Markaların Kullanılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre dört ayrı tipte tescil edilen monogamlardır.

TSEK Başvurusu İçin Gerekli Belgeler;
1- Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Noter tasdikli)
2- Başvuru sahibi kuruluşu, temsil ve imzalama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri (Noter tasdikli)
3- Marka tescil belgesi. Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde.
4- Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme.
5- Avans dekontu

TSE HYB

HİZMET YERİ YETERLİLİK BELGESİ VE BELGELENDİRMESİ NEDİR?
Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİN YARARLARI NELERDİR?
1. Bazı sektörlerde hizmet veren kuruluşlar için ihale şartlarından birisi yerine getirilmiş olur.
2. İşyerlerinde bulunan tüm teçhizat sigorta kapsamına alınır,
3. Müşterinin servis hizmeti için bıraktığı tüm cihazlar sigorta kapsamındadır,
4. Belgede yazılı hizmet için belgeli kuruluşun alt yapısının tam olduğunu garanti eder,
5. Hizmetin belirli bir süre içerisinde ve belirli kurallara uygun olarak verilmesini sağlar,
6. Verilen hizmet geriye dönük olarak izlenebilir,
7. Verilen hizmetin kalitesi artar,
8. Hizmet alan müşterinin haklarının korunmasını sağlar,
9. Müşteri fiyat yönünden korunur,
10. Müşteri memnuniyetinin artmasını sağlar,
11. Hizmet veren kuruluşun müşteri sayısının artmasını sağlar,
12. Ürün ile ilgili satış sonrası hizmetlerin güvenle yürütülmesini sağlar,

HİZMET YETERLİLİK BELGESİNİ HANGİ KURULUŞLAR ALIR ?
-  4077 SAYILI TÜKETİCİNİN VE REKABETİN KORUNMASI KANUNUNA GÖRE GARANTİ     KAPSAMINA GİREN ÜRÜNLERİ İMAL VE İTHAL EDEN 

KURULUŞLAR;
(Beyaz eşya servisleri, otomobil servisleri, bilgisayar, elektronik eşya servisleri vb.)

İHALE İLE KAMU HİZMETLERİNİ YAPAN VE YAPMAYA TALİP OLAN KURULUŞLAR;
(Yemek , temizlik, güvenlik, peyzaj, çamaşır yıkama, ilaçlama vb. hizmeti veren kuruluşlar)

- GÜVENLİK RİSKİ TAŞIMASI NEDENİYLE YASAL ZORUNLULUĞU OLAN KURULUŞLAR  
(LPG-CNG ikmal ve dönüşüm istasyonları vb.)

- SEKTÖRÜNDE KENDİ HİZMET KALİTESİNİ MÜŞTERİLERİNE KARŞI GARANTİ VE İSPAT ETMEK İSTEYEN KURULUŞLAR
(Fırın, Lokanta, fotoğraf stüdyoları vb.)ISO 15085-2 DEMİRYOLU ARAÇLARI VE BİLEŞENLERİ KAYNAK İŞLEMLERİ YÖNETİM SİSTEMİ

Demiryolu sektörüne yönelik EN 15085 standardı EN 6700 standart serisinin yerini almıştır. EN 15085 standart serisi demiyolu araçları ve parçalarının kaynakları için genel zorunlulukları içerir ve aynı zamanda demiryolu ve demiryolu parçaları imalatçılarının uluslararası pazardaki vizesi niteliğindedir.

18 Ağustos 2007 CEN tarafından onaylandı.AB demiryolu araçları ve parçalarının üretimini yapan firmalarda zorunludur.

EN 15085-2 Standardı sertifika düzeylerine dayalı olarak sınıflandırılır .Sertifika düzeyleri;

CL1 Kaynak birleştirmelerinin kaynak performans sınıfı CP A'dan CP D'ye kadar olan demiryolu araçları ve onların kaynaklı parçalarını imal eden kaynaklı imalatçılarına uygulanır.Tasarım ya da satın alma ve satış ya da satın alma ve montaj tüm sertifikasyon seviyeleri için izin verir.

CL2 : Kaynak birleştirmelerinin kaynak performans sınıfı CP C2'den Cp D'ye kadar olan demiryolu araçlarının kaynaklı parçalarını imal eden kaynak imalatçılarına uygulanır.

CL3 : Kaynak birleştirmelerinin kaynak performans sınıfı CP D olan demiryolu araçlarının kaynaklı parçalarını imal eden kaynak imalatçılarına uygulanır.

CL4 : Demiryolu araçlarının dizaynını yapan satın alan veya satan imalatçıları kapsar.

Demiryolu araçlarının, bunların parçalarının ve bu araçlarla ilgili hizmetin Avrupa ülkelerine ihraç edilebilmesi için bu alanlarda çalışacak firmaların belgelendirilmiş olması gereklidir.

Belgelendirme VOLKAN PATENT BELGELENDİRME ve DANIŞMANLIK HİZMETLERİ gözetiminde, firmanın çalışma alanına bağlı olarak 4 sınıfta yapılabilir.

Sınıf 1: Demiryolu araçlarının ve elemanlarının yeni yapımı, değiştirilmesi ve onarımı.

Sınıf 2: Basınçsız kapların (tanımlı test basıncı olmayan) yeni yapımı, değiştirilmesi ve onarımı

Sınıf 3: Basit ilave elemanların (avadanlık, vb.) kaynağı

Sınıf 4: Kendisi kaynak yapmayan (tasarım, satınalma ve montaj yapan) işletmeler için.

GOST - R BELGESİ 

Rusya federasyonu iç piyasasında ve gümrüklerinde zorunlu olan bir kalite ( uygunluk ) belgesidir. Rusya’ya ihracatı yapılan ve iç piyasa da satılan ürünler için devlet görevlileri raflarda satılmakta olan ürünler için dahi bu belgenin varlığını sorgulayabilirler. CE ve TSE gibi ürün belgesi olan GOST R belgesi aynı zamanda fabrika üretim sistemini de incelemektedir. 

Firmanızın GOST R sertifika olması Rusya pazarına girmenizde öncelikli koşuldur. Müşteriniz olmasa bile hâlihazırda bir belgenizin olması Pazar araştırması aşamasında firmanızın elini güçlendiren bir sertifikadır. Firmanızın GOST R belgesi olması sayesinde ürünleriniz iç piyasada kaliteli mağaza ve marketlerde de sorunsuz bir şekilde satılabilecek. 

Belgeler “ Federal Teknik Düzenleme ve Metroloji Kurumu” nun yetki verdiği kuruluşlar tarafından verilmektedir. Bizimle sözleşme imzaladığınız takdirde Moskova’daki ofisimiz tarafından gerekli doküman çalışmaları ve başvurular yapılacaktır. Bazı durumlarda Rus uzmanlar üretim yerini görmek ve fabrikayı denetlemek isteyebilirler. Denetleme yapılan sertifikasyonlarda 30 – 45 gün civarında sürmektedir. Uzman denetimi gerekmeyen durumlarda ise 7 – 10 gün sürmektedir. 

GOST R sertifikası ihracatçının ihtiyacına göre 3 seçenek halindedir.

3 Yıllık GOST R Belgesi :
Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu yoktur. Uzman ziyaretiyle veya uzman ziyareti olmadan da verilebilen belgelerdir. Bu belgeler sınırsız şekilde Rusya’ya 3 yıl boyunca sevkiyat yapmanızı sağlayacak belgelerdir. 

1 Yıllık GOST R Belgesi : 
Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu yoktur. Uzman ziyaret gerektirmeyen 1 yıl için verilen bir sertifikadır. Seri üretim için verilen belgelerdir ve süresi dışında 3 yıllık belgelerle aynı işlevi görürler. 

Parti Bazında GOST R Belgesi :
Bu belgeyi alabilmek için Rus alıcı zorunluluğu vardır. Rus alıcı sizden sözleşme ile mal alıyor ve belli sayıda olan bu mallar belge ile satılabiliyor. Sertifika üzerinde üretim yeri, ithalatçı firma, ürünlerin GTİP numaraları, sözleşme tarih ve numarası bilgileri yer alıyor. Belge, Rus firması adına ve yalnızca 1 sefer için alınan belgelerdir. 

3 YILLIK GOST R BASVURU EVRAKLARI 
• Belge alınacak ürünleri içeren genel katalog.( İngilizce veya Rusça )
• Mevcut olan Belgeler varsa(TSE-ISO -CE) 
• Ürün Numunesi
• G.T.İ.P Gümrük istatistik pozisyon numaraları(her ürüne ait ) 
• Firmanın Ticaret Odası Faaliyet belgesi 
• Belgede yer alacak açık adres, faks ve telefonlar
• Ürün isimleri, tipleri veya modelleri, genel çalışan personel sayısı 
• Marka tescil belgeleri

ATEX NEDİR ?

ATEX nedir?
Kendi İçinde Emniyet standardı Avrupa Birliğinde 9/94/EC sayılı direktif ile tesis edilmiş olup bu standart genellikle ATEX (Patlayıcı Atmosferler teriminin Fransızca’sı “Atmospheres Explosibles" teriminden gelmektedir) olarak bilinir. Bu kılavuzun beyan edilen amacı “en azından farklı yorumlamalardan kaynaklananlar olmak üzere emniyet maddesi uygulamalarının asgariye indirilmesi suretiyle” “ Avrupa Birliğinde malların serbest dolaşımının sağlanmasına yardım etmektir”

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmaktadır. 1 Temmuz 2003 tarihinden itibaren AT’de satılan patlama tehlikesine tabi ortamlarda kullanılan elektrik ve elektronik ekipmanlar için bu kurallar zorunludur. Bu tarihten itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün ürünler ATEX onaylı olmalı ve  sembolünü taşımalıdır

ATEX muayenesi işareti.
Bu işaret Avrupa tehlikeli alanlarında kullanılan bütün cihazların üzerinde bulunmalıdır.
II 2 G : Alan sınıflandırması.
"II", madenler harici bütün alanlar için onaylı bir cihaza işaret eder.
"2" rakamı cihazın kategorisini göstermekte olup bu örnekte cihaz içinde en tehlikeli alanlar için geçerli nominal değere sahiptir.
“G” harfi ise atmosfere işaret etmekte olup bu örnekte gaz, buhar ve buğudur.
EEx : Avrupa mevzuatlarına göre patlama koruması
İa : Patlamaya karşı koruma türü olup bu örnekte bir cihaz veya konnektördeki enerji güvenli bir değere indirilmiştir.
IIC :Gaz Grubu. "IIC" ibaresi en tehlikeli gaz grubu ile uyumluluğu göstermektedir.
T4 : Sıcaklık sınıfı kullanıcıya, hata koşullarında atmosfer ile temas eden bir yüzeyde bulunabilecek en yüksek sıcaklığı verir.
T4’ün nominal değeri 135°C’dir

ATEX’e kısa bir bakış
"Kendi İçinde Emniyet" nedir?
Kendi İçinde Emniyet standartları, tanımlanmış potansiyel patlama kaynaklarından birini veya bir kaçını oluşturabilecek bütün ekipmanlar için geçerlidir:

Elektrik kıvılcımları
Elektrik arkları 
Alevler
Sıcak yüzeyler
Statik elektrik
Elektromanyetik radyasyon,
Kimyasal tepkimeler
Mekanik etkiler,
Mekanik sürtünmeler
Sıkışma nedeniyle ateş alma
Akustik enerji
İyonlaştırıcı radyasyon
Kendi İçinde Emniyetli cihazlar hangi endüstriler için tasarlanmaktadır?
Petrokimya
Petrol platformları ve rafineriler
Farmasotik
Dökme materyaller (taneli materyaller)
Madencilik
Boru hatları

Patlayıcı gazların bulunabileceği ortamlar

· 89/686 Direktifi Standardları - 98/37 Direktifi Standardları - 93/15 Direktifi Standardları - Hizmet ve Servis Standartları - Mekanik ve Elektrikli Cihazlar Standardları - Elektrikli Cihazlar Standardları
· TS 3491 EN 60079-10 ; Patlayıcı gaz ortamlarında kullanılan elektrikli cihazlar-Bölüm 10: Tehlikeli bölgelerin sınıflandırılması
· TS EN 1127-1 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 1: Temel kavramlar ve metodoloji
· TS EN 1127-2 ; Patlayıcı ortamlar - Patlamayı önleme ve korunma - Bölüm 2: Madencilikte temel kavramlar ve metodoloji
· TS EN 13012 ; Akaryakıt ikmal istasyonları – Yakıt dağıtım birimleri üzerindeki otomatik yakıt doldurma tabancalarının yapım ve performans gerekleri
· TS EN 13463-1 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel metot ve kurallar
· TS EN 13463-3 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanım için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 3: Alev geçirmez mahfaza ""d"" ile koruma "7
· TS EN 13463-5 ; Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanımı tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapısal güvenlik "c" ile koruma
· TS EN 13463-6 ; "Potansiyel patlayıcı ortamda kullanılması tasarlanan elektrikli olmayan donanım - Bölüm 5: Yapım güvenliği ""b"" ile koruma "
· TS EN 13463-8 ; "Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanım - Bölüm 8: Sıvıya daldırma ""k"" ile koruma "
· TS EN 13617-1 ; Akaryakıt istasyonları - Bölüm 1: Pompalı ve pompasız dağıtım birimleri ve uzaktan pompalama birimleri - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-2 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 2: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerindekullanılan emniyetli ayırma tertibatları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-3 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 3: Kesme vanaları – Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13617-4 ; Akaryakıt istasyonları – Bölüm 4: Pompalı ve pompasız dağıtım birimlerinde kullanılan döner bağlantılar - Yapım ve performans ile ilgili emniyet gerekleri
· TS EN 13760 ; Hafif ve ağır hizmet tipi karayolu taşıtlarında LPG dolum sistemi - Doldurma başlığı - Deney şartları ve boyutlar
· TS EN 13980 ; Potansiyel patlayıcı ortamlar – Kalite sistemlerinin uygulanması
· TS EN 14678-1 ; LPG donanımı ve aksesuarları - LPG ikmal istasyonlarında kullanılan -
· Yapım ve performans - Bölüm 1: Dağıtım birimleri (pompalar/dispenserler)

RUSYA HİJYEN SERTİFİKASI

Rusya'da "Tüketici Haklarını Koruma Yasası" çerçevesinde toplumun sağlığını etkileyen ürünler için ve kalite belgesine esas olarak istenir. İnsanların, çocukların yediği gıdalar, giydiği elbiseler, kozmetik ürünler, gıda ambalaj ve üretim ekipmanlarının materyalleri, mobilyaların ve metallerin kimyasal bileşikleri hijyen belgesi alınmasını gerektirmekte, bu da GOST R belgesine esas teşkil etmektedir.

Hijyen Belgesi gerektiren başlıca alanlar:
• İnsan vücudu ile temas eden tüm yiyecek ve içecekler,
• Soluma ya da deri yoluyla alınan koku, parfüm vb. kozmetik ürünler,
• İnsan vücudu ile temas eden giyim eşyaları, çarşaf ve havlu vb. diğer bazı ev tekstili ürünleri
• Gıda üretiminde kullanılan makine ve ekipmanlar
• Gıda ambalajında kullanılan malzemeler
• Mobilyalarda kullanılan sunta,MDF gibi suni ahşap malzemeler
• Oyuncaklar ve tüm çocuk gereçleri
• Ev kimyasalları
• Boya ve diğer insan kullanımına yönelik diğer kimyasal ürünler
• Endüstriyel Makineler ( Gürültü ve vibrasyon açısından )
• Yayım yapan ya da Elektromanyetik alan yaratan bazı ürünler

Hijyen belgesi, Rusya gümrüklerinde ve iç piyasada söz konusu ürünlerin satıldığı depo, mağaza ya da marketlerde devlet yetkilileri ya da tüketiciler tarafından sıkça sorgulanmaktadır..

Ürünlerinize Hijyen Belgesi alınıp alınmaması gerektiğine dair güncel mevzuatı öğrenmek için bizimle iletişim kurunuz.

Hijyen Belgesi Çeşitleri
Hijyen Belgeleri başlıca; Ürünlere, hizmet şekline veya uygulanan süreçlerin teknik şartlarına göre verilebilmektedir.
Bunlardan özellikle ürünlere verilen Hijyen Belgeleri Rusya'ya ihracat yapan/yaptıran Rusya dışındaki üreticileri ilgilendirmektedir. Ürünlerden alınan numuneler ilgili dokümantasyona göre çeşitli testlere tabi tutularak Rusya'da kabul edilen normlara uygun olup olmadığı araştırılır 

RUSYA YANGIN BELGESİ

Yangına karşı güvenlik konusunda oldukça hassas olan Rusya Federasyonu'nda bazı ürünlerin yangına dayanımları, yandıkları takdirde çıkardıkları gazların zehirli olup olmadığı vb. konularda belge gerekmektedir. Bazı GOST Belgelerinde sözü geçen GOST Normatif dokümanlarında yangın gerekliliği yazıyorsa GOST R ‘ ye esas olarak alınması gerekmektedir

Yangın Emniyet Belgesi gerektiren ürünler :
Yanıcı özellik taşıyan inşaat malzemeleri ( Halı, duvar kağıdı, polimer esaslı yer kaplamaları, kapı vb.)
Yangın Signalizasyon Sistemleri ve veri iletim kabloları
Yangın geciktirici ya da önleyici malzemeler, yangın kapıları
Yangın Dolapları ve iç aksamı
Yangın Söndürücüler
Yangın Damperleri
220 V ve üstü gerilim taşıyan elektrik kabloları
Kompresörlü buzdolapları
Gaz ile ilgili evlerde kullanılan LPG ya da doğalgaz ile çalışan kombi, şofben gibi ürünler
Gaz ile ilgili endüstriyel brülör, kazan, ısı jeneratörü gibi ürünler


UKR SEPRO UYGUNLUK SERTİFİKASI

Rusya Federasyonu`ndan sonra en büyük eski doğu bloku pazarı olan Ukrayna, İhracatçı Türk Firmalarının ilgisini çekmektedir. Rusya`ya ürünlerini satan birçok firma, paralelinde Ukrayna`ya da ihracat yapmakta,
 
Ukr SEPRO Hakkında Genel Bilgi
 
1. Neden gerekli?
Her ülke kendi gümrüklerine gelen ürünlerin kalitesini sorgulamaktadır. Bu paralelde Ukrayna da benzer tavrı göstermekte, ithal ürünlerden sertifika istemektedir. Bu ülkeye sıkça sevkiyat yapan firmalar bu belgeye gümrükte ihtiyaç duymaktadır.
Öte yandan, iç piyasada prestij sağlama yönüyle bu belge gereklidir. Bugün için TSE ve ISO 9000 Serisi Kalite Güvence Belgeleri bizim için nasıl bir anlam taşıyorsa, o ülke için kendi sertifikası da aynı prestij ve güvenilirlik anlamını taşımaktadır.
 
2. Nasıl Alınır?
Ürünleriniz önce tarafımızca incelenir, firmanız hakkında genel bilgiler Rusça`ya çevrilerek kataloglarınızla birlikte Kiev`de sertifika kuruluşlarına gösterilir. Fiyatlandırma için Resmi müracaat gereklidir. Tarafımızla yapacağınız sözleşme doğrultusunda işleminiz başlar ve Ukrayna`dan Yetkili Eksperler gelerek üretim yerinizde inceleme yapar. Numunelerin Kiev`deki Test Merkezinde incelemesi yapıldıktan sonra 20 ile 30 gün içinde sertifikalar teslim edilir.
 
3. Çeşitleri nelerdir?
UkrSEPRO çeşitlemesi daha çok hangi süre için verildiği ile alakalıdır:
 
İki yıl için verilen UkrSEPRO: Üretim yerinde yapılan inceme ve bunun sonucu düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bunu alacak olan firmalarda ISO 9000 serisine sahip olma şartı aranmamaktadır. Birçok durumda bu sertifika tercih edilmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir.
 
Beş yıl için verilen UkrSEPRO: Firmanın sistemi üzerinde ve üretim yerinde yapılan inceleme sonucunda düzenlenen tutanak ile belli ürünler için verilen sertifika tipidir. Bu belgenin alınabilmesi için firmanın ISO 9000 Kalite Güvence Sistemine sahip olması gerekmektedir. Ürünlerin Ukrayna normlarına uygunluğu kontrol edilir